Renesanční kostel

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově je nejstarší kamenná stavba na horním toku Řeky Úpy. V literatuře a turistických průvodcích se uvádí také jako kostel renesanční, starý, horní či hřbitovní. Nejstarší dochovaný písemný záznam potvrzuje existenci kostela už v roce 1568. Nejstarší dochovaný předmět z kostelního inventáře je tzv.  Aupatalský svatý grál. Kamenná křtitelnice, ze které přijímala křest první generace místních rodáků, pochází z roku 1572.  Povrchová část stavby pochází ze začátku 17. století. Kamenná přestavba je připisována italskému architektovi Carlovi Valmadimu. Nádherný oltář z  konce 17. století zachycuje výjev nanebevzetí Panny Marie. Secesní oratoř z konce 19. století připomíná působení moderní hraběnky Czernin-Morzinové, která financovala rekonstrukci kostela po mohutném požáru v roce 1868 i stavbu nového kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršové, který dnes stojí při hlavní cestě do horského panelového sídliště Pec pod Sněžkou.

Další informace získáte v certifikovaném Turistickém informačním centru DOTEK, které zajišťuje prohlídky, interpretační programy a pronájmy tohoto objektu. 

30. 5. - 30. 9. 2020

 

VÝSTAVA - Transcendentální obrazy / Vladimír Souček /

 

Vladimír Souček - grafik, fotograf, ilustrátor, malíř, spisovatel...


Narodil se 18.6.1953 v Trutnově. Své dětství prožil v Horním Maršově, malebné vesničce v Krkonoších. V roce 1968 započal grafické studium v Děčíně. V letech 1972-76 pracuje jako grafik v Hostinném - je autorem a ilustrátorem čtrnácti titulů dětské literatury. V letech 1978-80 přispívá svou tvorbou karikatur do časopisu "Krkonošská pravda". Působí také jako fotoreportér.
Jeho velikou celoživotní vášní je tvorba deskových obrazů. Tyto obrazy jsou převážně olejomalby mírně laděné v surrealistickém pojetí. Jeho osobitá magická tvorba prochází vývojem přes modré a růžové období až k transcendentálnímu projevu. Od roku 1990 je ovlivněn studiem védské literatury a tvoří obrazy pro potěšení a poděkování nejvyšší podstatě všeho, která nám umožňuje prožívání v těchto formách a těchto světech. Ve své tvorbě se pokouší tvořivou meditací o proniknutí za hranice dvojrozměrné dimenze, až k nejvyšší podstatě, tvořící absolutno ve všech světech, galaxiích i vesmírech.
Obrazy jsou malovány bez gravitační základny, tudíž umožňují instalaci podle osobitého cítění pozorovatele. Většinou jsou tvořeny v sestavách tří a více obrazů s dějem a charakterem na sebe navazujícím.
Během života také sepisuje své pacifistické, humanistické a filozofické úvahy a v letech 2001-2008 nechá vydat sérii sedmi knih - "Člověk, bytost stále aktuální", "Člověk a jeho přirozené prostředí", "Člověk, bytost svobodná", "Člověk a jeho informace o celku", "Člověk, jeho paměť a svědomí", "Člověk a jeho všeprostupující láska".
V současné době se kromě malování obrazů, fotografování a grafické tvorbě věnuje opatrování smečky psů rasy ,,sep poupský", kterým ve volné chvíli hraje na kytaru a zpívá písně, které sám komponoval. :)

Vladimír Souček
Transcendentální obraz pomluvy. Pomluvu nepochováš ani nezazdíš. Vl. Souček
Transcendentální obrazy: Přímluva za radost (vlevo), Poslední odmaskování (vpravo), Plní skrytá přání (uprostřed)