English

Vzdělávání

Hlavním posláním Střediska ekologické výchovy  SEVER je usilovat o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu prostřednictvím.

Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

Kompletní nabídku vzdělávacích programů naleznete ZDE.