Vzdělávání

Hlavním posláním SEVERu je vzdělávání lidí všech věkových kategorií v oblasti vztahu člověka a přírody. Vzděláváme pedagogické pracovníky, abychom zkvalitnili výuku ekologické výchovy jak v neziskové sféře, tak ve školství, pořádáme semináře pro lektory ekologické výchovy. Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťujeme vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací.

Kompletní nabídku vzdělávacích programů naleznete zde: http://sever.ekologickavychova.cz/pro-pedagogy/aktualni-nabidka-seminaru/kralovehradecky-kraj/

 

 

 

napište nám