English

Zahradní setkání II.

Srdečně zveme všechny účastníky zahradních seminářů, kurzů, školních projektů, ale i nové  zájemce o zahradní tematiku na

Zahradní setkání II., které se koná 20 - 21. září 2024.

Připravujeme pro vás:

  • setkání plné novinek o přírodních zahradách
  • sdílení zajímavých prvků v zahradách, které jste vytvářeli
  • společně otevřeme aktuální téma "Biodiverzita v zahradě" - seznámíte se s tím, co to je a jak ji v zahradách podpořit
  • nebudou chybět aktivity na toto téma, které si můžete vyzkoušet s dětmi
  • druhý den setkání se můžete těšit na inspirativní exkurzi (UPZ U Lánské cesty, UPZ Zahrada A Rocha)

Program bude začínat v pátek 20.9. v 10 hodin a končit sobotní exkurzí v pozdních odpoledních hodinách.

Lektoruje Mgr. Michaela Glovňová, Mgr. Šárka Škodová ve spolupráci s odborníky. Setkání je akreditované.

Cena: 1.200 Kč 
Cena zahrnuje ubytování, stravu, lektorné, materiál, návštěvu zahrad. Součástí ceny není doprava na exkurzi.

Místo konání: DOTEK (Dům obnovy tradic, ekologie a kultury), Horská 175, Horní Maršov a přírodní zahrada na DOTEK

Přihlaste se prosím ZDE nejpozději do 1. 9. 2024.

Více informací vám ráda sdělí Šárka Škodová (sarka.skodova@ekologickavychova.cz, 739 203 208).

Zahradní setkání II.
Zahradní setkání II.