English

Příměstský tábor

Středisko ekologické výchovy SEVER pořádá letní příměstský tábor na DOTEKu v Horním Maršově pro děti 6 – 10 let ve dvou termínech: 24.7. – 28.7. a 31.7. – 1.8.

Cena: 2350 Kč (v ceně je zahrnut program, odborné pomůcky, materiály a oběd o dvou chodech v naší farské kuchyni).

Přihlášky a více informací Jáchym Škoda: jachym.skoda@ekologickavychova.cz, tel. 602 156 641.

Příměstský tábor